Ułatwienia dostępu

 • FAQ

Eksploatacja

Zalane mieszkanie – czy i do kogo zgłosić zdarzenie?

Tak. Szkody powstałe w lokalu w wyniku zalania należy zgłosić do pracownika Spółdzielni. Można to zrobić na dwa sposoby:

Krochmalna 2, Krochmalna 3, Waliców 20, Grzybowska 30, Grzybowska 32 pawilon

Adrian Radom
tel. 453 067 517
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

------------------------------------------------------------------------------

Żelazna 58/62, Krochmalna 32A, Grzybowska 39, Pawia 26, Żelazna 68 pawilon

Daniel Jaszczuk
tel.453 067 518
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

------------------------------------------------------------------------------

Pereca 13/19, Prosta 2/14, Pereca 2, Waliców 13 pawilon

Andrzej Dąbrowski
tel. 506 825 345
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

------------------------------------------------------------------------------

Chłodna 11, Chłodna 15, Krochmalna 32 pawilon

Dorota Świątek
tel. 453 067 516
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Remont mieszkania – czy należy zgłosić do Spółdzielni?

Tak. Wszystkie remonty przeprowadzane w lokalach powinny być zgłaszane do Spółdzielni pisemnie z informacją, m.in. co wchodzi w zakres remontu, a także w przypadku ingerencji w ścianki działowe, należy załączyć rysunek zmian.

Czy muszę zgłosić do Spółdzielni montaż klimatyzatora?

Tak. W przypadku montażu w/w urządzeń w części wspólnej nieruchomości np. elewacja, należy je zgłosić do Spółdzielni:

 • telefonicznie – nr tel. (+48) 453 067 519
 • online – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

Dział Członkowsko – Lokalowy

W jakich dniach i godzinach mogę załatwić sprawę w Dziale Członkowsko – Lokalowym?

Przyjęcia interesantów w Dziale Członkowsko – Lokalowym odbywają się:

 • w poniedziałki – w godzinach 10:00 – 17:00
 • we wtorki i czwartki – w godzinach 10:00 – 15:00
 • w piątki – w godzinach 08:30 – 13:00

Środa jest dniem wewnętrznym bez przyjęć interesantów.

Jak mogę zostać członkiem Spółdzielni?
 1. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
 • której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 • której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą” własności.
 1. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. 
 2. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która posiada prawo odrębnej własności lokalu                                                  - warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni.
 3. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu                           albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich. Osoby te powinny wskazać, poprzez złożenie stosowanego oświadczenia, osobę uprawnioną do bycia członkiem Spółdzielni.
Czy za przyjęcie w poczet członków Spółdzielni pobierane są opłaty?

Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni jest całkowicie bezpłatne

Czy z członkostwem w Spółdzielni wiążą się jakieś korzyści?

Tylko członkowie Spółdzielni korzystają z pożytków, tj. przychodów uzyskiwanych np. z wynajmu lokali użytkowych. Przychody te zmniejszają wnoszone przez członków Spółdzielni opłaty.

Jak mogę przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność?

W celu przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność należy: 

 • wypełnić wniosek o przekształcenie (druk dostępny w siedzibie Spółdzielni),
 • dołączyć do wniosku „Wypis z kartoteki lokali” (wydawany przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12 w Warszawie, po złożeniu stosownego wniosku),
 • uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

Przekształcenie odbywa się w formie umowy notarialnej.

W jaki sposób mogę otrzymać zaświadczenie o posiadaniu prawa do lokalu (np. do sprzedaży, darowizny, założenia księgi wieczystej itp.)?

Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć osobiście osoba posiadająca prawo do lokalu lub pełnomocnik (druk wniosku dostępny w siedzibie Spółdzielni) lub poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaświadczenia wydawana są w formie papierowej do rąk własnych osoby posiadającej prawo do lokalu lub pełnomocnika.

Jak założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

W celu założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy:

 • pobrać i wypełnić wniosek ze strony internetowej sądu (https://mokotow.sr.gov.pl/wzory-formularzy-i-wnioskow,m,m2,247) bądź osobiście (Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych, al. Solidarności 58 00-240 Warszawa),
 • dołączyć wymagane przez sąd dokumenty (m. in. zaświadczenie ze Spółdzielni o powierzchni              i położeniu lokalu),
 • wnieść stosowaną opłatę sądową
 • złożyć komplet dokumentów w siedzibie Sądu.

Jak mogę zmienić adres do korespondencji (na inny niż adres lokalu w zasobach Spółdzielni)?

Adres do korespondencji można zmienić poprzez złożenie stosownego oświadczenia (druk dostępny w siedzibie Spółdzielni).

Księgowość

Jak powstaje fundusz remontowy?

Fundusz remontowy jest tworzony zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla całej spółdzielni. Może także powstawać z innych źródeł określonych w  w/w ustawie, w tym z podziału nadwyżki bilansowej. Odpis na fundusz remontowy obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jego ewidencja i rozliczenie wpływów oraz wydatków jest prowadzona odrębnie dla każdej nieruchomości.

Z czego wynika wysokość funduszu?

Sposób gospodarowania funduszem remontowym przez spółdzielnię określa regulamin, gdzie wskazany jest sposób pobierania opłat na fundusz remontowy (co do zasady jest to opłata od 1 m² lokalu) oraz sposób jego przeznaczenia. Wysokość odpisu na fundusz określa Rada Nadzorcza.

Środki funduszu są wydatkowane przez Zarząd Spółdzielni na podstawie rocznego planu uchwalonego przez Radę Nadzorczą (art. 46 § 1 pkt 1 Prawo Spółdzielcze). Jego projekt przygotowywany jest przez Zarząd na podstawie przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz wynikający z potrzeb mieszkańców.

Wysokość opłat na fundusz remontowy powinna być ustalona w sposób zapewniający pokrycie planowanych kosztów robót remontowych.

Na co przeznaczane są środki z funduszu?

Środki z funduszu remontowego są przeznaczone na remonty, ulepszenie i unowocześnienie budynku (modernizacje). Budynek, a właściwie jego części wspólne są jak opakowanie dla mieszkania. Tak jak dbamy o mieszkanie, tak samo powinniśmy dbać o budynek. Klatka schodowa jest naszą wizytówką. Jeśli ją wyremontujemy, a nie będziemy o nią dbać to za kilka lat znowu będzie konieczny remont. 

Jakie koszty pokrywa fundusz remontowy?

Z funduszu remontowego pokrywane są remonty części wspólnych budynku. Sposób wydatkowania środków określony został w regulaminie. Ze środków funduszu remontowego pokrywane są m.in.:

 • remont dachu, elewacji budynku lub jego elementów,
 • remont klatki schodowej, np. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę instalacji gazowej, elektrycznej czy kanalizacji, która jest częścią wspólną nieruchomości,
 • remont części wspólnych, np.  elewacji,
 • termomodernizację budynku.
Kto zobowiązany jest do wnoszenia opłat z tytułu funduszu remontowego?

Obowiązek uczestniczenia w kosztach remontów nie jest  uzależniony od prawa, które przysługuje do lokalu. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Kto ma obowiązek ponoszenia kosztów opłaty eksploatacyjne?

Zgodnie z art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, a także członkowie spółdzielni będący właścicielami oraz właściciele lokali, którzy nie są członkami spółdzielni mają obowiązek pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale.

Co wchodzi w skład opłaty eksploatacyjnej?

Opłata eksploatacyjna obejmuje m.in.:

 • koszty sprzątania
 • utrzymanie zieleni
 • środki czystości, bhp i inne
 • energia elektryczna
 • ubezpieczenie budynku – części wspólne
 • konserwacja
 • dezynsekcja, deratyzacja
 • pozostałe koszty
 • przeglądy techniczne
 • odpisy amortyzacyjne
 • usługi telefoniczne
 • dostawę mediów do lokali

Opłata eksploatacyjna zawiera także m.in. koszty utrzymania Spółdzielni: media wspólne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ZUS, obsługę informatyczną, bhp, p.poż. oraz wszystkie inne koszty związane z eksploatacją oraz utrzymaniem nieruchomości.

Czy można podać do wiadomości mieszkańców na tablicach ogłoszeń w budynku imienne wykazy dłużników – z podaniem nazwiska oraz kwoty zadłużenia ?

Nie. Zgodnie z RODO nie można publikować danych dłużników. Na tablicach ogłoszeń Spółdzielnia może umieścić informacje dotyczącą ogólnej kwoty zadłużenia w danym budynku bądź klatce oraz ilości dłużników.

Co to jest woda ogólna ?

Woda ogólna (woda niezbilansowana) to różnica między wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wodomierzy indywidualnych znajdujących się w każdym z lokali w danym budynku. Przyczyn rozbieżności może być wiele , m.in. minimalne przecieki np. zepsuta spłuczka lub źle zakręcony kran. Najczęstszym powodem są jednak różnice metrologiczne (dokładność wskazań) wodomierza głównego i wodomierzy lokalowych z uwzględnieniem również progu rozruchu. Woda ogólna służy też do mycia klatek schodowych ora pielęgnacji zieleni wokół budynku np. do podlewania roślin posadzonych w donicach przed budynkiem.

Obowiązek rozliczania wody ogólnej tzw. „wody niezbilansowanej” nałożony został przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537) w art. 26 ust 3 w związku z art. 6 ust. 6 pkt. 3, które jednoznacznie wskazują osobę korzystającą z lokalu jako zobowiązaną do pokrywania kosztów tzw. wody niezbilansowanej.

Co to jest opłata stała i opłata zmienna za centralne ogrzewanie

Opłata stała c.o.  wynika z mocy zamówionej, niezbędnej do utrzymania komfortu cieplnego w budynkach, koszt w tym zakresie ponoszony jest niezależnie od zużycia. Opłata zmienna c.o. , to inaczej faktyczne zużycie ciepła do ogrzania budynku.

Co to jest opłata stała i zmienna za podgrzanie wody zimnej – inaczej ciepłą wodę

Opłata stała za podgrzanie wody zimnej  (c.w. – opłata stała) to opłata za moc zamówioną i energię cieplną wykorzystywaną do podgrzania wody cyrkulacyjnej i nie zależy ona od ilości zużytej ciepłej wody przez odbiorców.

Opłata zmienna za podgrzanie wody zimnej  (c. w. – opłata zmienna) to opłata za energię cieplną wykorzystaną do podgrzania zimnej wody zużytej przez mieszkańca, zaś wysokość opłat  zależy od ilości zużytej wody.

Kiedy należy spodziewać się rozliczenia wody i centralnego ogrzewania

Rozliczenie indywidualne kosztów wody i ścieków, oraz kosztów podgrzewu wody odbywa się 2 razy do roku i obejmuje okres rozliczeniowy od 1.01.-30.06. i 01.07.-31.12. każdego roku kalendarzowego. Rozliczenia dostarczane są w ciągu 90 dni od końca okresu rozliczeniowego.

Rozliczenie indywidualne kosztów centralnego ogrzewania odbywa się raz do roku, obejmuje okres od 01.01. – 31.12, a rozliczenia są dostarczane w ciągu 90 dni od końca okresu rozliczeniowego.

Kiedy Spółdzielnia włączy / wyłączy ogrzewanie ?

Sezon grzewczy zazwyczaj trwa zazwyczaj od końca września do początku maja. Włączenie/wyłączenie centralnego ogrzewania jest uzależnione od warunków atmosferycznych.

Kto ponosi koszty rozliczenia mediów, po sprzedaży lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego?

Wszelkie rozliczenia obciążają osobę, której przysługuje tytuł prawny do lokalu w dniu rozliczenia (powstania zobowiązania) Zgodnie z art. 548 §1 kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z tą rzeczą. Zaliczki służą gromadzeniu środków na określony cel, a mieszkaniec jest zobowiązany do ich wnoszenia. Zwrot dotyczy tylko ewentualnej nadpłaty, czyli środków pozostałych po realizacji określonego celu i rozliczeniu kosztów. Ponadto prawo do nadpłaty lub zobowiązanie do dopłaty powstaje po rozliczeniu. Uprawnionym z tytułu nadpłaty lub zobowiązanym z tytułu niedopłaty jest aktualny w chwili rozliczenia właściciel lokalu.

Co to jest dodatek mieszkaniowy ?

Dodatek mieszkaniowy jest specjalnym dofinansowaniem wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. To kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie.  Informacje w tym zakresie można uzyskać w  Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola ( Al. Solidarności 90,Tel 0 22 44 35 800; 22 44 35 900) lub można zwrócić się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. J. Bema 91, Tel. 22 571 50 00).

Jak zmienić adres korespondencyjny i deklarowaną liczbę osób zamieszkałych w lokalu (zwiększyć lub zmniejszyć)

Adres korespondencyjny i zmianę liczby osób Spółdzielnia dokonuje na podstawie złożonego przez właściciela lokalu oświadczenia o ilości zamieszkałych osób, który można pobrać ze strony Spółdzielni  Oświadczenie_o_ilości_osób_adresie_korespondencyjnym_IOD.pdf (wzb.waw.pl) po zgłoszeniu otrzymują Państwo zmianę wysokości opłat obowiązującą od następnego miesiąca.

Zobacz również

Dane kontaktowe

WOLSKA ŻELAZNA BRAMA
ul. Krochmalna 32
00-864 Warszawa

Kontakt
tel.: +48 22 624 38 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Godziny otwarcia
 • Poniedziałek

  8.00 – 18.00

 • Wtorek – 
  Czwartek

  8.00 – 16.00

 • Piątek

  8.00 – 14.00

SBM Wolska Żelazna Brama © Wszelkie prawa zastrzeżone.